Specialisaties

Sportfysiotherapie


DDe sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.
Lees verder op  www.defysiotherapeut.com


Oedeemtherapie en lymfdrainage


OWat doet een oedeemfysiotherapeut? Een oedeemfysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van patiënten die beperkt worden door (lymf)oedeem.
Een Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam in. Oedeem ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht.

Net als de bloedbaan waarin bloed circuleert, heeft het lichaam een lymfstelsel waar lymfe doorheen stroomt. Het lymfstelsel ziet er vergelijkbaar uit met het stelsel voor de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfstelsel alleen een afvoerend systeem.

Vocht wordt door de bloeddruk uit de venen geperst en komt zo in het weefsel terecht. De lymfevaatjes nemen het vocht dat uit de venen wordt geperst uit het weefsel op. Op het kruispunt van grote lymfvaten bevinden zich lymfknopen. De lymfknopen liggen dichtbij organen en op centrale plekken in de armen, benen en nek. Lymfeknopen worden ook wel klieren genoemd. De klieren filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit (bacteriën, kankercellen, celresten, etc.). Deze lichaamsvreemde stoffen komen in de bloedbaan terecht doordat het lymfestelsel en de bloedbaan met elkaar in contact staan. Via de bloedbaan worden de lichaamsvreemde stoffen uitgescheiden door het lichaam. In de lymfklieren worden witte bloedcellen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam.

Er zijn verschillende vormen van oedeem:


Als u lymfoedeem vermoedt, kunt u contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Uw huisarts of specialist kan u vervolgens verder verwijzen naar een fysiotherapeut in uw omgeving die gespecialiseerd is in oedeemfysiotherapie. Als u oedeemfysiotherapeutische behandeling nodig heeft, wordt dit door de meeste zorgverzekeraars als chronische indicatie vanuit de basisverzekering vergoed. Niet alle vormen van lymfoedeem worden als chronisch gezien. Als u bijvoorbeeld oedeem heeft na een klein trauma van buitenaf (bijvoorbeeld omgezwikt met de enkel) wordt oedeemfysiotherapie vergoedt via uw aanvullende verzekering. Vraag bij uw zorgverzekeraar of oedeemtherapeut na of oedeemfysiotherapie bij u wordt vergoed!

Zie voor meer informatie: www.nvfl.nl


Fysiotherapie voor mensen met kanker


DDe opleiding fysiotherapie en kanker ( oncologische fysiotherapie) richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologische fysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker. Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat en hart en longen door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem. Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces. Ook kan de fysiotherapeut bepaalde klachten verminderen met behulp van littekenmassage en ontspanningsoefeningen.


Manuele therapie Marsman


DDe Manuele Therapie Marsman is een specifieke onderzoek- en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Om de M.T.M. te kunnen toepassen, moet men allereerst beschikken over een zeer uitgebreide kennis van de bij actieve en passieve beweging ongestoord functionerende wervelkolom. Voorts is in hoge mate bekwaamheid vereist in het bepalen van het optimale en van het beperkte functioneren. Deze komen tot uiting in fenomenen die individueel bepaald worden door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom. Wij duiden de laatste aan met de term 'voorkeursbewegingen'. Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een dysbalans kan ontstaan in de statiek. De therapie bestaat nu in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen.
Lees verder op  www.m-t-m.nl


Orthopedische geneeskunde volgens “Cyriax”


CCyriax is een diagnostisch systeem dat ontwikkeld is door de Londense orthopedisch chirurg Dr. James Cyriax. Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het onderzoek dat steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren. Van essentieel belang bij dit onderzoek is de kennis van de anatomie. Bij de behandeling maakt de fysiotherapeut gebruik van manuele technieken, zoals: dwarse fricties (een specifiek soort massage) en lichte manipulaties.


Medical Taping Concept


DDe basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.
Lees verder op www.fysiotape.nl

Specialisaties


BBinnen onze praktijk Fysiofit de Liemers hebben we diverse specialisaties op het gebied van Fysiotherapie :In balans


medical taping


lichte manipulaties