Tarieven fysiotherapie Fysiofit de Liemers

Overzicht van de tarieven


HHieronder volgt een overzicht van de tarieven die wij momenteel hanteren. Bij de vaststelling van de tarieven zijn de vergoedingen van Menzis als richtlijn gebruikt. Bij andere verzekeraars kunnen de tarieven licht afwijken.

Omschrijving Code Tarief
Fysiotherapie
Fysiotherapie zitting 1000 € 33,61
Fysiotherapie aan huis 1001 € 45,61
Telefonisch consult 1920 € 10,00
Screening (bij DTF) directe toegankelijkheid fysiotherapie
Screening 1850 € 10,40
Screening, intake en onderzoek 1864 € 54,88
Intake, onderzoek na verwijzing 1870 € 44,48
Intake aan huis, onderzoek na verwijzing 1871 € 56,48
Oedeemtherapie, zitting 1500 € 43,61
- Idem, aan huis 1501 € 55,61
Fitheidsscan (1x per jaar) 9901 € 39,80
Te laat afgemelde of vergeten afspraak 1960 € 23,52

Vergoeding


WWij hebben met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te nemen.
Een reguliere behandeling fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Kijk dus vooral naar uw aanvullende verzekering.
Wij kunnen bij de meeste verzekeraars rechtstreeks declareren.fysiotherapie