Huisregels van Fysiofit de Liemers

Onze Huisregels

H
Hieronder volgen de Huisregels van praktijk Fysiofit de Liemers.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Mobiele telefoons dienen in de praktijk zoveel mogelijk te worden uitgeschakeld.
 • Indien er een afspraak omgezet of afgezegd moet worden probeert u dan zoveel mogelijk op het hele of halve uur te bellen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat denkt u dan om de waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is zeer gewenst.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
 • Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Maakt u het apparaat waarop u transpiratie achterlaat a.u.b. met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (bv. blinde geleidehond).
 • Het is verboden om te roken binnen de praktijk.
 • Het is prettig als sterke (lichaams)geuren vermeden worden.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Prettige Omgeving

F
Fysiofit de Liemers is een praktijk voor Fysiotherapie en Sport. Onze praktijk wordt druk bezocht waardoor er vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Hierdoor zijn er een aantal huisregels opgezet om ongelukken en incidenten te voorkomen.
Dit alles met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en deze te behouden.