Directe Toegankelijkeheid Fysiotherapie (DTF)

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?


D

Doordat de zorgverzekeringswet gewijzigd is door de minister, is het al vanaf 1 januari 2006 mogelijk om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). U heeft geen verwijsbriefje (ofwel machtiging) meer nodig om een afspraak te maken met uw fysiotherapeut.
De fysiotherapeut zal eerst een korte intake uitvoeren (dit heet screening) om te kijken of u met uw klachten fysiotherapie nodig heeft.
Na de korte intake kan de fysiotherapeut:

  • U in behandeling nemen. Wanneer na de korte intake blijkt dat u bij die fysiotherapeut aan het goede adres bent, vindt er nader onderzoek plaats. Er wordt dan samen met u een behandelplan opgesteld.

  • U adviseren dat het verstandig is om contact op te nemen met de huisarts.

  • U doorverwijzen naar een andere (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

  • Tot de conclusie komen dat verdere behandeling niet nodig is.


Wat betekent dit voor U ?


UU kunt dus voortaan zelf bepalen of u met uw klacht naar de huisarts gaat of rechtstreeks naar de fysiotherapeut (dé specialist in beweging). U mag natuurlijk een afspraak maken met uw huisarts, maar het is niet meer verplicht.

Hoe wordt DTF vergoed binnen de nieuwe basisverzekering?


V Voor fysiotherapie en dus ook voor de korte intake van DTF moet u aanvullend verzekerd zijn. Het valt niet binnen de basisverzekering. Alle verzekeraars kunnen zelf bepalen of zij DTF opnemen in een aanvullend pakket. Informeert u bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie en DTF wordt vergoed.

Uitzondering


D

De minister heeft een uitzondering bepaald voor DTF: patiënten met een chronische aandoening of ziekte van de lijst Borst blijven een verwijzing nodig hebben om naar de fysiotherapeut te gaan.
U vindt ook veel informatie op defysiotherapeut.com