Fysiotherapie behandeling

Behandeling


B

Behandeling is op afspraak en mogelijk van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 18.00 uur. De duur van een behandeling is gemiddeld een half uur.
U kunt zich aanmelden bij de secretaresse aan de balie, telefonisch (0316-267868) of via ons contactformulier op de pagina contact.
Indien u verwezen bent door een arts bestaat de eerste afspraak uit een anamnese (vragen stellen) en onderzoek. Hieruit volgt een behandeldiagnose en wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken.
De volgende afspraak zal met de behandeling begonnen worden. In het geval van DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) kunt u zonder verwijzing van een arts de fysiotherapeut raadplegen.
Dan zal de eerste afspraak bestaan uit een screening.
Deze screening bestaat uit inventarisatie van uw klacht, bepalen of er indicatie bestaat voor verder fysiotherapeutisch onderzoek en uitleg en advies. Indien er indicatie is voor verder onderzoek wordt dit meestal direct na de screening gedaan.
In sommige gevallen, met name als de klacht daartoe aanleiding geeft, wordt u voor nader onderzoek verwezen naar een gespecialiseerde collega.
Heeft u een probleem, dat niet door fysiotherapie te beïnvloeden is, dan krijgt u advies over wat dan wel te doen. Veelal zullen we u adviseren het probleem alsnog voor te leggen aan de huisarts.
Wilt u bij uw eerste afspraak uw zorgverzekeringpas, een ID bewijs, een handdoek en een eventuele verwijzing meenemen?

Huisbezoek


HIndien u niet bij ons kunt komen, komen wij na overleg bij u aan huis. Hiervoor heeft u wel een schriftelijke verwijzing van uw arts nodig, met aantekening “aan huis bezoek”.

Huisbezoek Fysiotherapeut